Spalinger Audio

Vizuálna identita švajčiarskej firmy, ktorá zariadi, aby bola domáca multimediálna zábava naozaj zvukovým zážitkom.

Páči sa?
Váš projekt môžme robiť spolu.

be@inovative.sk